Nieuws en Evenementen

Ondernemers staan er niet alleen voor

18 september 2018
Ondernemers staan er niet alleen voor

Zelfstandig ondernemer en tijdelijk onvoldoende geld? Kan je niet meer aan je verplichtingen voldoen, zowel zakelijk als privé?  De Bbz-regeling zorgt ervoor dat ondernemers zo lang en zo goed mogelijk hun bedrijf kunnen voortzetten door middel van een periodieke uitkering of een lening. In welke fase de ondernemer ook zit.

De Bbz-regeling is een tijdelijke bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Het ‘Bbz’ biedt een vangnet voor ondernemers die te maken hebben met financiële problemen. Of ze nou starter zijn, juist bezig zijn met het afbouwen van hun bedrijf of te maken krijgen met een onverwachte financiële tegenvaller. “Het Bbz is er speciaal voor ondernemers die tijdelijk niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en volledig aangewezen zijn op het inkomen uit hun bedrijf”, legt ondernemersadviseur Klaas Olijve (Werkplein Drentsche Aa) uit. “Daarnaast gaat het om ondernemers waarbij we zien dat het weer goed komt.”

Levensvatbaarheid

Centraal daarin staat de levensvatbaarheid van een onderneming. Levensvatbaar betekent dat een ondernemer kan leven van zijn of haar bedrijfsinkomen en eventueel ander inkomen en aan al zijn betalingsverplichtingen kan voldoen “Die levensvatbaarheid moet voor de Bbz-regeling positief zijn”, vult Olijve aan. De regeling is breed en biedt verschillende mogelijkheden per fase. Ondernemers moeten om deel te mogen nemen voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moet de onderneming niet alleen levensvatbaar zijn, maar moet een ondernemer - starters uitgezonderd - ook minimaal anderhalf jaar ondernemer zijn en mag hij of zij geen andere mogelijkheden hebben om aan geld te komen. Daarnaast moeten deelnemers ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, oftewel 1225 uur per jaar in zijn of haar bedrijf werken.

Doelgroepen

Het Bbz kent regelingen voor vier verschillende doelgroepen:

  • Ondernemers met financiële problemen: zij moeten minstens 18 maanden ondernemer zijn.
  • Mensen met een uitkering die een bedrijf starten.
  • ‘Oudere ondernemers’: zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die al minstens 10 jaar een onderneming hebben en onvoldoende inkomsten hebben.
  • ‘Beëindigende ondernemer’: zelfstandigen die noodgewongen moeten stoppen met hun bedrijf en tijd nodig hebben om hun bedrijfsactiviteiten te beëindigen.
     

Hoe de regeling er precies uitziet, verschilt per situatie en per onderneming.

Uitkering of bedrijfskapitaal

Via de Bbz-regeling kunnen ondernemers een periodieke uitkering krijgen, speciaal voor het dagelijkse levensonderhoud. De uitkering is een aanvulling op het bedrijfsinkomen en overig gezinsinkomen tot het bijstandsbedrag waarop iemand recht heeft. Hoelang iemand deze uitkering krijgt, verschilt per situatie. De periodieke uitkering wordt verstrekt als een renteloze lening. Deze wordt achteraf berekend.

Ook kunnen ondernemers via het ‘Bbz’ een krediet krijgen, bedoeld voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf, voor het doen van investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden. Het bedrijfskapitaal kent een maximumbedrag. Hierbij gaat het om een rentedragende lening.

Ondersteuning

Naast financiële ondersteuning, krijgen ondernemers ook op andere vlakken hulp, zoals via een ondernemerscoach of doorverwijzingen naar workshops en trainingen. “We laten mensen niet zomaar los, blijven monitoren. Maar ondernemers moeten blijven ondernemen. Wacht niet af. Zie kansen, bedenk nieuwe dingen en zoek naar dat waarmee je je kan onderscheiden. Wees anders dan al die anderen”, geeft Olijve mee. Wil je met een van de ondernemersadviseurs in De Drentse Zaak in gesprek? Dat kan altijd. Een afspraak maken kan via 0592-763401.