De Drentse Zaak
Werken, ontmoeten, groeien.

Bbz voor starters

Ben je een startende ondernemer en heb je financiële ondersteuning nodig? Omdat je een bedrijf begint vanuit een uitkering, nog niet genoeg verdient om in je levensonderhoud te voorzien of binnenkort werkloos raakt en een bedrijf wilt beginnen?

Mogelijk kom je in aanmerking voor de Bbz-regeling. Het Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen en bestaat uit meerdere mogelijkheden. Wat van toepassing is, verschilt per situatie. 

1. Een aanvullende periodieke uitkering. 
Als je als startende ondernemer bij de start van een bedrijf nog onvoldoende verdient om rond te komen, kan de overheid jouw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Dit kan met de periodieke uitkering: een renteloze lening voor maximaal 36 maanden. Aan de hand van jouw jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting van jou en jouw eventuele partner bepaalt de gemeente of je (een deel van) de uitkering uiteindelijk ook moet terugbetalen.

2. Bedrijfskapitaal
Als startende ondernemer kun je ook een rentedragende lening krijgen van maximaal € 36.155 (2019). Dit bedrag kun je gebruiken om bijvoorbeeld inventaris, voorraden of andere dingen te kopen die je echt nodig hebt. Maar let op! Bij de lening hoort een rentepercentage van 8 procent. De looptijd varieert en is maximaal 10 jaar. 

3. Advies en begeleiding
De ondernemersadviseurs van De Drentse Zaak helpen startende ondernemers daarnaast met advies en begeleiding. Denk aan hulp bij het schrijven van je ondernemersplan, het volgen van cursussen of het doen van marktonderzoek. De meeste van deze kosten worden vergoed door de gemeente. 

Voorwaarden
Niet iedere ondernemer komt in aanmerking voor het Bbz voor starters. Er zijn een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen. 

  1. Je komt uit de gemeente Aa en Hunze, Assen of Tynaarlo en je bedrijf is in Nederland gevestigd;
  2. Je bent ouder dan 18 jaar en hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  3. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  4. Je werkt per jaar minstens 1225 uur in je bedrijf;
  5. Je hebt zelf de zeggenschap over jouw bedrijf en draagt de financiële risico’s;
  6. Jouw inkomen of het gezinsinkomen bedraagt minder dan de bijstandsnorm;
  7. Je bedrijf moet op termijn levensvatbaar zijn;
  8. Je kunt bij de bank geen financiering krijgen en ook is er geen sprake van te veel vermogen.

Denk je dat je in aanmerking komt voor het Bbz voor starters? Neem dan contact op met onze ondernemersadviseurs via a.rouwkema@wpda.nl of k.olijve@wpda.nl.